Generalforsamling

Hvert forår afholder bestyrelsen generalforsamling, hvor årets store og små ting drøftes. Alle er velkomne til at deltage, også deltagere med gode idéer eller andet, der kan drøftes på mødet. Der serveres smørrebrød, øl og vand.
 
Generalforsamlingen afholdes på Bankagerskolen. Der indkaldes til generalforsamling senest to uger før afholdelse både med opslag i Bankagerhallen, annonce i Horsens Posten, opslag på vores facebook side. 
 
Her kan du finde referater fra de seneste generalforsamlinger: 
 
 
 
2017
 
2016
 
2015